Home

Feestdagen met hoofdletter

Officiële namen van feestdagen schrijven we met een hoofdletter. Dag van de Arbeid, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Kerstmis, Loofhuttenfeest, Pasen, Pinksteren, Suikerfeest, Vaderdag, Valentijnsdag; Niet-officiële en informele namen van feestdagen schrijven we met een kleine letter. kerst, oud en nieuw, paaszondag, valentij In mei hebben we op 4 mei nationale dodenherdenking (zonder hoofdletters) en op 5 mei Bevrijdingsdag (met hoofdletter). Ook al heeft niet iedereen elk jaar vrij op 5 mei, Bevrijdingsdag is de officiële benaming van de feestdag en schrijf je met een hoofdletter. Moederdag is de tweede zondag van mei en mag je met een hoofdletter schrijven Feestdagen met een hoofdletter. Namen van feestdagen, religieuze feesten en gedenkdagen krijgen een hoofdletter. Dus schrijf je Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Moederdag, Offerfeest en Nieuwjaar zo. Volgens de officiële spellingsregels van het Groene Boekje hoef je zogenaamde 'informele aanduidingen' niet met een hoofdletter te schrijven

feestdagen (hoofdletter) - Vlaamse overhei

 1. Feestdagen en dagen waarop specifieke mensen, dingen of gebeurtenissen worden herdacht zijn erg belangrijk. We krijgen er niet voor niks soms vrij voor. Maar moeten de namen van die feestdagen met hoofdletter worden geschreven of juist niet
 2. Met Pasen maken we een heerlijk paasontbijt met paaseieren en paasbrood. Oud en Nieuw vieren we met vrienden en op nieuwjaarsdag gaan we naar familie. Met Kerstmis kopen we altijd een echte kerstboom en op kerstavond pakken we cadeautjes uit. Uitzonderingen. Ook zijn er altijd weer uitzonderingen, want sommige feestdagen krijgen geen hoofdletter
 3. g gaat
 4. g is Kerstmis. Daarom schrijf je Kerstmis met een hoofdletter en kerst met een kleine letter. Net zoals kerstbal, kerstslingers en kerstkaart
Feestdagenspelling | Freelancers BDUmedia

Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter. Het onderscheid tussen eigennaam en soortnaam is soms subtiel. Hieronder staan de specifieke regels voor het hoofdlettergebruik in namen van dagen, feestdagen, periodes en historische gebeurtenissen. 1 Krijgt deze feestdag wel of geen hoofdletter? En hoe zit het met een samenstelling als paasdagen? Vrolijk Pasen! Fijne paasdagen! Je hoort en leest het vaak nu Pasen voor de deur staat. Naast de voorpret van een lang paasweekend kan dit ook vragen oproepen over de juiste schrijfwijze. Schrijf je de namen van feestdagen nu met een hoofdletter of. Feestdagen worden met een hoofdletter geschreven. Samenstellingen van feestdagen worden met een kleine letter geschreven Het is goed te verdedigen om Kerst en Eerste Kerstdag met hoofdletters te schrijven.Kerst is (net als Kerstmis) de naam van een religieus feest, en Eerste Kerstdag is (net als Tweede Kerstdag) een feestdag.Deze woorden staan daarom allemaal met een hoofdletter in de Spellingwijzer Onze Taal.Volgens de officiële spelling zijn kerst, eerste kerstdag en tweede kerstdag echter met kleine letters. De naderende feestdagen brengen allerlei vragen met zich mee. Wat zullen we eten? Wat trek ik aan? Hoe ontloop ik mijn schoonfamilie? Van Dale is graag behulpzaam zodat één probleem alvast wordt opgelost: het gebruik van hoofdletters rond de feestdagen. Want dat is nog best een ingewikkelde kwestie

Feestdagen met of zonder hoofdletter schrijven Woordprikkel

4. Historische gebeurtenissen en feestdagen. De namen van historische gebeurtenissen en feestdagen hebben een hoofdletter. de Tweede Wereldoorlog, de Slag bij Waterloo, de Beeldenstorm; Kerstmis, het Suikerfeest, Koningsdag, Moederdag; Alleen bij een samenstelling met feestdagen schrijf je kleine letters Palmpasen is met een hoofdletter omdat dit gezien wordt als een religieus feest (= hoofdletter). Witte Donderdag & Goede Vrijdag De officiële spellingregel omtrent feestdagen kan verwarrend werken in het geval van Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Feestdagen en historische gebeurtenissen • Pasen • Pinksteren • Tweede Wereldoorlog • Anjerrevolutie Wanneer zet je geen hoofdletter? Bij soortnamen van personen, dieren of plaatsen • een merel • een secretaresse • een beagle • de rechtbank • het postkantoor. Als het verband met de persoon is vervaagd • molotovcocktail. Echte feestdagen beginnen altijd met een hoofdletter, zowel volgens het Groene Boekje als het Witte Boekje: Kerstmis; Nieuwjaar; Alleen volgens het Witte Boekje krijgen ook woorden die een deel van een feestdag aanduiden een hoofdletter:. Eerste Kerstda Samenstelling met een feestdag. Het woord kerstfeest is een samenstelling van kerst en feest.Het woord kerst is geen officiële naam van een feestdag en krijgt sowieso geen hoofdletter. Daarnaast krijgen samenstellingen met een feestdag nooit een hoofdletter, dus het is kerstfeest.. Je schrijft om dezelfde redenen ook eerste kerstdag en tweede kerstdag zonder hoofdletters

Het is alweer bijna Kerstmis oftewel kerst. Nee, de vorige zin bevat geen spelfout. Er is namelijk een spellingregel die zegt dat we namen van feestdagen met een hoofdletter moeten schrijven, maar dat informele benamingen voor zulke feesten juist een kleine letter krijgen. Het is dus enerzijds 'Kerstmis' en anderzijds 'kerst'. Dat staat natuurlijk raar als je beide woorden binnen één en. Feestdagen met hoofdletter. Behalve dit: Kerstmis, zijnde de naam van de feestdag, wordt uiteraard met een hoofdletter gespeld, maar de kerstmis als de dienst in de kerk weer niet. Voor alle duidelijkheid: ALLE namen van ALLE Feestdagen worden met een hoofdletter geschreven. Kerstopaatje

Feestdagen met of zonder hoofdletter: zo zit het! Sterke

Namen van feestdagen en historische gebeurtenissen krijgen een hoofdletter. Koninginnedag Pasen Kerstmis Hemelvaart, Hemelvaartsdag Loofhuttenfeest Maria-Tenhemelopneming Suikerfeest Nieuwjaar Tweede Wereldoorlog Boerenkrijg Afleidingen en samenstellingen van feestdagen worden met kleine letter geschreven. paasnacht kerststal nieuwjaarsreceptie Religieuze en historische perioden krijgen een. Feestdagen met hoofdletter. Welke bijzondere kalenderdagen schrijven we dan wel met een hoofdletter? Kerstmis mag met een hoofdletter worden geschreven, de kleine letter is bij kerstmis trouwens ook toegestaan. Maar dan dient het wel betrekking te hebben op de mis, op de kerkelijke viering dus Hoofdletters Is het Staatssecretaris of staatssecretaris? Volg de volgende regels voor het bepalen van hoofdletters Regel 1: Het eerste woord van een zin krijgt een hoofdletter. Als de zin met een apostrof of ander teken begint, krijgt het tweede woord een hoofdletter Officieel = hoofdletter. Als je de officiële spelling (het 'Groene Boekje') wilt volgen, krijgt alleen het (religieuze) feest zelf een hoofdletter: Kerstmis. Alle andere vormen of samenstellingen met deze feestdag verliezen meteen de hoofdletter. Dus heb je het over een kerstgedicht, kerstavond, eerste kerstdag, tweede kerstdag, etc Samenstellingen met het woord kerst die geen (deel van een) feestdag aanduiden - en dus niet op bijvoorbeeld avond, dag of feest eindigen - krijgen geen hoofdletter in zowel de groene als de witte spelling

Het eerste woord van een zin begint met een hoofdletter. Als een zin begint met een apostrof, dan krijg het eerstvolgende woord een hoofdletter. Als zinnen beginnen met een cijfer of symbool, vervalt de hoofdletter. 's Middags gaan we altijd zwemmen. 8 dagen geleden was het nog mooi weer. $ 10.1 gaat over de hoofdletter aan het begin van een. Schrijf je Kerstmis en Pasen met een hoofdletter? En is het Kerstboom of kerstboom? Sinterklaasfeest of sinterklaasfeest? Op deze overzichtskaart staan de regels van het schrijven van feestdagen en samenstellingen van feestdagen met of zonder hoofdletter. Tip: maak een verzameling van alle overzichtskaarten over het schrijven van hoofdletters Schrijf je Kerstmis met een hoofdletter? En is het Kerstboom of kerstboom? Op deze overzichtskaart staan de regels van het schrijven van feestdagen met of zonder hoofdletter. Ook samenstellingen van feestdagen worden benoemd

Gelijkgestelde dagen (verlenging feestdagen) Feestdagen kunnen van invloed zijn op een betalingstermijn of reactietermijn. Een wettelijk gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is Officiële feestdagen schrijf je met een hoofdletter. Maar niet hun afleidingen. P asen. paasmaandag. H emelvaart. hemelvaartsdag. N ieuwjaar. nieuwjaarsdag. Historische gebeurtenissen schrijf je ook met een hoofdletter. de T weede W ereldoorlog. de G ouden E euw. Oefening Alleen volgens het Witte Boekje schrijf je ook woorden die een deel van een feestdag aanduiden met een hoofdletter: Eerste Kerstdag, Kerstavond, Kerst, Oud en Nieuw, Nieuwjaarsdag, Suikerfeest (maar niet ramadan, dit is de naam van een maand), Dodenherdenking (die op 4 mei) en de Bevrijding (maar dan alleen die in mei 1945)

Schrijf je feestdagen met een hoofdletter. Kerstmis nieuwjaar pinksteren goede vrijdag hemelvaart oud en nieuw. Er is namelijk een spellingregel die zegt dat we namen van feestdagen met een hoofdletter moeten schrijven maar dat informele benamingen voor zulke feesten juist een kleine letter krijgen Feestdagen worden met een hoofdletter geschreven. Feestdagen met of zonder hoofdletter. Paasfeest paasvakantie paasmaandag paasbloemen. Dag van de arbeid goede vrijdag hemelvaartsdag kerstmis loofhuttenfeest pasen pinksteren suikerfeest vaderdag valentijnsdag. Dat hangt ervan af. In mei hebben we op 4 mei. Feestdagen en historische gebeurtenissen. Feestdagen en historische gebeurtenissen worden met een hoofdletter geschreven: Pasen (maar kleine letters bij: paasei, paasfeest) Kerstmis (maar kleine letters bij: kerstbal, kerstdag) Nieuwjaar (maar kleine letters bij: nieuwjaarsdag, een gelukkig nieuwjaar Vergeleken met onze oosterburen, schrijven wij dan ook betrekkelijk weinig hoofdletters. De regels die wij kennen voor de verplichte hoofdletters gelden voor o.a. persoonsnamen, geografische namen, feestdagen en heilige personen

Feestdagen met hoofdletter Is dit correct of juist niet

FEESTdagen, met hoofdletters! Posted on 22 januari 2017 by wilinafrika. Ere zij God! Daar eindigden we de vorige blog mee, alweer een maand geleden Kerst is de naam van een religieus feest, net als Kerstmis. Daarom begint het met een hoofdletter. Net als Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag, Kerstfeest, Kerstmis, Kerstavond en Kerstochtend. Wanneer een individuele persoon of zaak bedoelt wordt, krijgt het woord een hoofdletter Net als namen van feestdagen (bijvoorbeeld Kerstmis, Chanoeka, Moederdag) worden namen van historische gebeurtenissen beschouwd als eigennamen en worden ze met een hoofdletter gespeld. Woorden waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen krijgen een kleine letter. Dergelijke woorden beschouwen we als soortnamen De hoofdletter in Prettige en Zalige is verdedigbaar omdat deze woorden aan het begin van de wens staan.Het is echter niet nodig om het woord Gelukkig met een hoofdletter te schrijven.Bijvoeglijke naamwoorden krijgen immers nooit een hoofdletter als ze ergens in een zin voorkomen, behalve als ze deel uitmaken van een naam, zoals Witte Donderdag of Goede Vrijdag

Meer hierover op de pagina zon- en feestdagen. Samenstellingen met gelijkwaardige delen. Een samenstelling waarvan de eerste twee of drie delen gelijkwaardig zijn, Jan met de pet (hoofdletter en spaties) Jan Modaal (twee hoofdletters) Piet Snot (twee hoofdletters Hoofdletter of kleine letter? Voorbeelden. Gemeente, stadsdeel. Kleine letter, behalve in juridische teksten zoals contracten. Gemeente Amsterdam schrijf je alleen aan het begin van een zin met hoofdletter G, in lopende teksten met een kleine letter. De gemeente Amsterdam heeft nieuwe parkeertarieven ingevoerd. De Dam ligt in stadsdeel Centrum

Brandende kwestie: hoe om te gaan met hoofdletters tijdensKerstmis, met een hoofdletter of niet? – Correct Nederlands

In deze presentatie komt de spelling van de feestdagen aan bod. Waarom schrijven we Kerstmis met een hoofdletter en kerst met een kleine letter Fouten met hoofdletters bij tussenvoegsels voorkomen. Voor- en achternamen krijgen altijd hoofdletters, maar tussenvoegsels krijgen soms een kleine letter en soms een hoofdletter. Twijfel je of je een tussenvoegsel met een hoofdletter moet schrijven? Kijk dan wat er voor het tussenvoegsel staat

Met hoofdletter als wordt verwezen naar de Heilige Schrift. Met kleine letter als het gaat over een bijbel als gebruiksvoorwerp (bijbeltje), in samenstellingen en afleidingen (bijbelonderwijs), of als het woord overdrachtelijk wordt gebruikt om een gezaghebbend geschrift te omschrijven (taalbijbel) Hoofdletters bij alle eigennamen, feestdagen en aardijkskundige namen. Ook woorden die van aardrijkskundige namen gemaakt zijn. Geen hoofdletter bij woorden die van feestdagen afkomen, windstreken, maanden. In afkortingen met hoofdletters geen punten typen. Voorbeelden: Jan van der Broek, Van der Broek, Pasen, paasvakantie, Franse wijn, maart. Talen krijgen in het Duits een hoofdletter. das Deutsch-Feestdagen: Feestdagen krijgen in het Duits een hoofdletter: Ostern (Pasen)- Dokterstitels behoren in het Duits geschreven te worden met een hoofdletter. Doktor der Rechte -© 2013 - 2021 Mwilpshaar, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur

Welkom in het 3de leerjaar: Woordpakket 11: Woorden met

In zinnen die met een 's, 't of 'n beginnen, krijgt het 2 e woord de hoofdletter: 's Morgens vroeg kan ik niet uit mijn bed komen. In zinnen die met een getal beginnen, vervalt de hoofdletter: 13 is een ongeluksgetal Aan het begin van eigennamen (personen, bedrijven, landen,), feestdagen en. woorden die van eigennamen zijn afgeleid Typ het stukje tussen haakjes over met of zonder hoofdletter(s). Hoofdletters bij alle eigennamen, feestdagen en aardijkskundige namen. Ook woorden die van aardrijkskundige namen gemaakt zijn. Geen hoofdletter bij woorden die van feestdagen afkomen, windstreken, maanden. In afkortingen met hoofdletters geen punten typen Gebruik hoofdletters aan het begin van een zin en het begin van een naam. Spel ook afkortingen die zijn afgeleid van een naam met een of meerdere hoofdletters. Er zijn vier soorten critici. De NMa ziet toe op eerlijke concurrentie in alle sectoren van de Nederlandse economie. Hoofdlettergebruik op zinsniveau Meestal begin je een De samenstellingen met feestdagen kerstvakantie, paasmaandag, Het eerste woord van een zin die met een cijfer begint. Bijv. : 8 is deelbaar door 4. Namen van tijdperken bijv. de middeleeuwen, de renaissance, Oefeningen. Spelling van de hoofdletters; Hoofdletters; Zet een hoofdletter waar nodig; Hoofdletters; Start hier de oefeningen

Namen van feestdagen: schrijf je Pasen of pasen

Kerstmis, Valentijnsdag / kerst, valentijn - Taaladvies

Hoe zit 't met hoofdletters tijdens de feestdagen? Clippi

De naam van een historische gebeurtenis of van een feestdag schrijf je met een hoofdletter. de Brabantse Omwenteling, het Congres van Wenen, de Oktoberrevolutie; Kerstmis, Nieuwjaar, Moederdag, de Dag van de Arbeid--> Kerstmis maar: kerstdag, kerstboom Pasen maar: paashaas, paasfeest Nieuwjaar maar: nieuwjaarsdag. REGEL 1 Namen schrijf je met een hoofdletter, dat is logisch. Maar woorden die van namen zijn afgeleid, schrijf je met een kleine letter. Je bent gekke henkie toch niet? Toon letterlijke tekst Toon korte omschrijving. grammatica spelling Log in om je favorieten op te slaan. Favoriete video's.

Video: hoofdletters - 09. namen van dagen, feestdagen, periodes ..

Christmas - Tioga Tours

Pasen en paasdagen, met een hoofdletter of niet? - Correct

Feestdagen en samenstellingen - Junior Einstei

De naam van een volk of een lid daarvan wordt met hoofdletter gespeld. de Azteken de Chinezen de Eskimo's de Fransen de Inca's de Kelten een Belg een Leuvenaar een Vlaming Aanduidingen voor een etnische groep of die op meer dan één volk betrekking hebben, krijgen een kleine letter. bedoeïen blanke indiaan pygmee zigeuner Aanduidingen voor een religieuze of levensbeschouwelijke groep krijgen. Wettelijke feestdagen België 2021. België kent tien officiële wettelijke feestdagen. Benieuwd wanneer je dit jaar een dagje vrij hebt? Bekijk hier de data. Wettelijke feestdagen. Nieuwjaar: Vrijdag, 1 Januari 2021: Dan ben je klaar om te starten met je SSI Open Water Diver cursus hoofdletters het eerste woord van de zin namen van mensen feestdagen aardrijkskundige namen belangrijke of heilige mensen namen van bedrijven, verenigingen en gebouwen Koningin de Paus Facebook Jumbo Rijksmuseum Pasen Kerst r was. Kijk als werkgever hoe het zit met wettelijke vakantiedagen opbouwen, vakantie-uren uitbetalen, vakantiedagen bij nulurencontract, en verlof en feestdagen Zoek afbeeldingen van Fijne Feestdagen Gratis voor commercieel gebruik Geen naamsvermelding vereist Vrij van copyrigh

Kerst / kerst Onze Taa

Vier de feestdagen met de lekkerste Loetje december specials! Plaats nu jouw bestelling voor tijdens de feestdagen! Zo kun je er zeker van zijn dat jij een lekkere kerst hebt met Loetje. Je kunt je bestelling op de dag zelf afhalen tussen 16:00 uur en 21:00 uur Het bedrijf is met de feestdagen gesloten Een feestdag is niet automatisch een doorbetaalde extra vrije dag. Wanneer de werkgever het bedrijf sluit met de feestdagen en jij daardoor niet aan je contracturen in die week komt, moet je de dag inhalen. Je krijgt namelijk wel voor die uren uitbetaald (je gebruikelijke maandloon) Hoe zit het nou met het woord k/Kerstman? Op grond van regel 16L van de Leidraad van het Groene Boekje (samenstellingen met namen van feestdagen) zou je een kleine letter verwachten, zoals in kerstmaal en in kerstboom. Maar de Woordenlijst vann het Groene Boekje schrijft Kerstman uitsluitend met een hoofdletter, zonde Feestdagen 2019. Bekijk hier de feestdagen van Nederland in 2019, inclusief Feestdagen 2019 en veel andere feestdagen in Nederland Zoals ik al zei, normaal gesproken beginnen zelfs genummerde of bulletted lijsten met een hoofdletter. Adressen ook. Het is dus zelden nodig om de functie Hoofdletter na een einde zin leesteken of Enter uit te zetten. Heel af en toe is het lastig en dan is de hoofdletter met Ctrl z (meteen na het verschijnen ervan) te verwijderen

Brandende kwestie: hoe om te gaan met hoofdletters tijdens

Maar vanaf 7 december deelt Rudolph in 24Kitchen Feestdagen zijn ideeën en tips om snelle, makkelijke en overheerlijke gerechten op tafel te kunnen toveren. Met meer dan 70 recepten verdeeld over de gehele feestmaand zit er sowieso voor ieder wat wils bij Italiaan, met of zonder hoofdletter? Wij hebben gegeten bij de I-/italiaan. Schrijf je dan wel of geen hoofdletter? Ik kom er even niet uit. Als je iemand uit Italië bedoelt is het een Italiaan maar nu gaat het om Italiaans eten

Kerst & nieuwjaar: met of zonder hoofdletter? – Taalhoed

Met 'Mail' bedoelt u het e-mailprogramma Mail voor Windows 10? Niet dat het op zich veel uitmaakt, want in beginsel volgt elk e-mailprogramma de gebruikelijke regels van de Nederlandse taal. Dat houdt o.a. in dat elke regel met een hoofdletter begint en, om dit gemakkelijk te maken, is automatisch ingesteld dat deze hoofdletter verschijnt bij een nieuwe regel Net zo min als over mogelijke toeslagen op het uurloon van werknemers die tijdens de feestdagen werken. Ook deze zaken worden in de cao geregeld. Zo staat in alle cao's dat een werknemer op officiële vrije feestdagen zijn loon krijgt doorbetaald We schrijven T-shirt, H-balk, L-vormig en U-bocht met een hoofdletter, omdat juist de vorm van die hoofdletters de naam in het leven heeft geroepen. Een T-shirt heeft de vorm van een T, niet van een t. Vreemde taal . Een vreemdtalig initiaal- of letterwoord wordt met hoofdletters geschreven, totdat het is ingeburgerd Met hoofdletter B. De baanarchitectuur is verzorgd door Jol Golfdesign met als kenmerk een gevarieerde en uitdagende lay-out voor elk niveau. Je wordt uitgedaagd om risico's te nemen langs en over bunkers, water en andere hindernissen Hoofdletters of kleine letters. Vroeger stonden er alleen hoofdletters op het toetsenbord van de iPhone.Sinds iOS 9 is Apple daarmee gestopt, omdat het duidelijker is om standaard kleine letters. De tekst is gebaseerd op een klas waaraan ik deze les gegeven heb. Je kan de namen van de leerlingen en de info veranderen, zodat de tekst van toepassing is op jouw klas. In de tekst komen allerlei woorden met hoofdletters voor. Er zitten ook enkele twijfelgevallen in verwerkt. Je laat de leerlingen de woorden met een hoofdletter aanduiden

 • Sony entities.
 • Palestinian Territories.
 • Weerklank 4 letters.
 • BMW X5 (E53).
 • Teotihuacan map.
 • Simoniseren machine.
 • Latijn voor beginners pdf.
 • Cholesteatoom spoed.
 • Verplicht DNA afstaan België.
 • Hells Angels Leopoldsburg.
 • Overschrijdingskans berekenen.
 • Gezichtsbruiner tegen puisten.
 • Rabobank Sint Michielsgestel Hoogstraat.
 • Begrafenissen Timmermans Wilrijk.
 • Porsche 911 Targa.
 • Miss Congeniality online kijken.
 • Factor berekenen rekenmachine.
 • Teotihuacan map.
 • Appartement te huur Leopoldlaan Knokke.
 • Transformator schakelen.
 • Comparatieve voordelen Nederland.
 • Hondenschool Heiloo.
 • Huisnummers Karwei.
 • Rhode Island Red te koop.
 • Douchedeur 185 hoog.
 • Trekauto met automaat.
 • Regenwormen van 60 cm.
 • Bol.com waterkoker.
 • Safaritent met sanitair Frankrijk kleinschalig.
 • Fortnite map season 4.
 • Onverharde wegen Nederland.
 • Dodge Caliber occasion.
 • Restaurant De Mosselbank openingstijden.
 • Gemeente Alphen aan den Rijn afval.
 • India news today live.
 • Weer Brisbane juli.
 • Web OCR.
 • Campings Clairvaux les Lacs.
 • Zwangere pop.
 • Trainingsschema bovenlichaam thuis.
 • Buitenzwembad corona.